top of page

Privatumo politika

Bendroji negalios politika

 

Igrow/Studijos  remia neįgaliuosius ir yra įsipareigojusi suteikti neįgaliesiems galimybę

naudotis tinkamomis sąlygomis. Be to, iGrow/Studijos neleidžia diskriminuoti dėl negalios ir užtikrina lygias galimybes visiems neįgaliesiems, galintiems naudotis įmonės paslaugomis. iGrow/Studijos  yra įsipareigojusi suteikti tinkamas sąlygas pagal galiojančius norminius aktus.

Asmenys, turintys klausimų apie šią politiką arba norintys pasiteirauti ir išsiaiškinti dėl teikiamų paslaugų tinkamumo, turėtų kreiptis el. paštu: info@igrow.lt . Mes galime prisitaikyti prie mokymosi negalių. Mūsų tikslas - sukurti mokymosi aplinką, atitinkančią kiekvieno besimokančio poreikius. Galime prisitaikyti prie įvairių mokymosi negalių, kad mūsų programos taptų prieinamesnės. Visiems potencialiems dalyviams siūlome 60-90 min. trukmės pokalbį, kad išsiaiškintume, ar jų poreikiai ir mūsų pasiūlymai atitinka vieni kitius. Prieš registruodamiesi susisiekite el. paštu info@igrow.lt , kad sužinotumėte, ar jūsų poreikiai gali būti patenkinti.

 

Skundų nagrinėjimo politika

 

 iGrow/Studijos siekia užtikrinti teisingą elgesį kiekvieno asmens atžvilgiu ir stengiasi laiku

bei sąžiningai išspręsti visus skundus. Dalyviai turi teisę pateikti skundą dėl medžiagos pateikimo ar turinio, su patalpomis susijusių problemų arba dėl instruktoriaus ir /arba trenerio elgesio. Visos pretenzijos bus sprendžiamos pagal galimybes, kad būtų išvengta tolesnių nepatogumų.

Skundų pateikimo tvarka:

- Dalyvis/-ė (toliau dalyvis) pirmiausia turėtų bandyti išspręsti problemą tiesiogiai su treneriu /

instruktoriumi, darbuotojais arba dalyviu, su kuriuo jam kyla nepatogumų. Jei dalyviams nepatogu kreiptis į atitinkamą asmenį, jie gali pereiti prie 2-o veiksmo.

- Jei dalyviams nepatogu kreiptis į asmenį, su kuriuo jie nesutaria, arba jie negali išspręsti

klausimo tiesiogiai, dalyviai per 10 dienų turėtų pateikti raštišką skundą programos vadovui.

Programos vadovas išnagrinės klausimą ir pasikalbės su dalyviu per 10 dienų nuo skundo gavimo dienos. Programos vadovas bendradarbiaus su visomis susijusiomis šalimis, kad klausimas būtų išspręstas.

Jei dalyvis nemano, kad klausimas yra išspręstas, gali išsiųsti UAB Identiteto Institutas raštišką apeliaciją, kad sprendimas būtų peržiūrėtas. Šiame apeliaciniame skunde turėtų būti nurodytas pirminis skundas ir priežastis, dėl kurios (-ių) dalyvis nepatenkintas bandymu (-ais) išspręsti nusiskundimą. Apeliacija yra peržiūrima ir per 10 dienų dalyviui pateikiamas raštiškas atsakymas.

 

Sprendimai dėl apeliacijų yra galutiniai.

 

Susirgimų politika

 

Siekiant suteikti jums minimalų sertifikatui gauti reikalingą mokymo valandų skaičių, svarbu, kad dalyvautumėte visuose mokymų susitikimuose. Jei jums atsitiko nelaimė arba susirgote ir negalite dalyvauti mokymuose ar sesijoje, nedelsdami susisiekite su instruktoriumi / treneriu ir iGrow/Studijos. Iš jūsų bus tikimasi, kad peržiūrėsite mokymų ar sesijos medžiagą, atliksite užduotis  ir pasikonsultuosite su instruktoriumi / treneriu dėl tolesnės pagalbos.

Jei turite praleisti daugiau nei 20 proc. kurso, dėl tolesnės pagalbos kreipkitės į programos

vadovą. Jei praleisite nors vieną siūlomos koučingo mentorystės programos valandą, turėsite susitarti ir papildomai sumokėti už individualias koučingo mentorystės sesijas, kad atliktumėte Tarptautinės Koučingo Federacijos reikalavimus atitinkančias 10 koučingo mentorystės valandų.

Prašymai dėl šios politikos svarstomi kiekvienu konkrečiu atveju ir turi būti pateikti raštu

instruktoriui / treneriui ir iGrow/Studijos.

 

Nediskriminavimo politika

 

UAB Identiteto Institutas laikosi šių nuostatų:

- Darbuotojų atranka ir įdarbinimas vykdomi nediskriminuojant jokių asmenų dėl rasės, amžiaus, religijos, odos spalvos, tikėjimo, tautybės, lyties, seksualinės orientacijos, lytinės tapatybės, šeimyninės padėties, negalios ar kito statuso.

- Visi darbuotojai ir personalas nediskriminuos nė vieno darbuotojo ar dalyvio dėl rasės, amžiaus, religijos, odos spalvos, tikėjimo, tautybės, lyties, seksualinės orientacijos, lytinės tapatybės, šeimyninės padėties, negalios ar kito statuso.

- Visi asmenys gali dalyvauti nepriklausomai nuo rasės, amžiaus, religijos, odos spalvos, tikėjimo, tautybės, lyties, seksualinės orientacijos, lytinės tapatybės, šeimyninės padėties, negalios ar kito statuso.

- Visiems darbuotojams, mokiniams ir kitiems dalyviams turėtų būti sudarytos sąlygos mėgautis aplinka be diskriminacijos ir priekabiavimo. Tai apima, bet neapsiriboja diskriminacija ar priekabiavimu rasės, amžiaus, religijos, odos spalvos, tikėjimo, tautybės, lyties, seksualinės orientacijos, lytinės tapatybės, šeimyninės padėties, negalios ar kito statuso srityse. Mūsų organizacija netoleruoja ir netoleruos jokio darbuotojo, kliento, mokymų dalyvio, savanorio, rangovo, lankytojo ar pardavėjo elgesio, kuris nepagrįstai trukdo asmeniui mokytis draugiškoje aplinkoje.

Dalyviai, norintys pranešti apie diskriminaciją, raginami laikytis šiame dokumente pateiktos

skundų nagrinėjimo politikos. UAB Identiteto Institutas nedelsdama ištirs visas pretenzijas ir

pranešimus apie netinkamą elgesį.

 

Dalinio dalyvavimo mokymuose politika

Dokumentai, liudijantys dalinį dalyvavimą

iGrow/Studijos suteiks dokumentą, liudijantį dalinį dalyvavimą mokymo programose.

Dokumente nurodomų valandų skaičius priklausys nuo išklausytų mokymo programos valandų skaičiaus. Minimalus valandų skaičius tokiu atveju turėtų būti ne mažesnis kaip 30 valandų, tačiau dėl ketinimų dalyvauti mokymų programose iš dalies ir su tuo susijusių priežasčių reikėtų susitarti iš anksto. Jei norite gauti dalinio dalyvavimo dokumentą susijusį mokymų programa, kurioje šiuo metu dalyvaujate arba anksčiau dalyvavote, kreipkitės el. paštu info@igrow.lt  ne vėliau kaip per 30 dienų nuo kurso pabaigos. Nurodykite išsamią informaciją apie mokymų programą, kurioje dalyvavote, pageidaujamų įskaityti valandų skaičių ir bet kokią papildomą svarbią informaciją. Jei jūsų dalinis dalyvavimas bus patvirtintas, iš iGrow/Studijos gausite pažymėjimą, kuriame bus nurodytas išklausytų mokymo valandų skaičius. Jei jūsų pradinis ketinimas pasikeitė dėl force majeure aplinkybių, kreipkitės į programos vadovą, kad jūsų atvejis būtų išnagrinėtas.

 

Dalyvavimo politika

 

Sėkmingas dalyvavimas mūsų programoje reikalauja visiško visų dalyvių įsitraukimo.

Registruodamiesi į mokymų programą, dalyviai sutinka dalyvauti visuose užsiėmimuose ir

dalyvauti pagal savo galimybes. Tai reiškia, kad dalyviai turi atvykti laiku, laikytis elgesio kodekso ir dalyvauti veikloje.

 

Dalyvavimas

Siekiant suteikti minimalų sertifikatui ar pažymėjimui gauti reikalingą mokymo valandų skaičių, svarbu, kad dalyvautumėte visuose mokymų programos susitikimuose.

Jei atsiranda skubių pasikeitimų arba susirgote ir negalite dalyvauti instruktavimo / mokymo sesijoje, nedelsdami susisiekite su savo instruktoriumi / treneriu ir iGrow/Studijos atstovu.

 

Mūsų lūkestis jums tokiu atveju yra tai, kad peržiūrėsite mokymų ar sesijos medžiagą, atliksite užduotis ir pasikonsultuosite su instruktoriumi / treneriu dėl tolesnės pagalbos.

Jei turite praleisti daugiau nei 20 proc. mokymų programos, dėl tolesnės pagalbos kreipkitės į programos vadovą. Jei praleisite nors vieną siūlomos koučingo mentorystės programos valandą, turėsite susitarti ir sumokėti už individualias koučingo mentorystės sesijas, kad galėtumėte įvykdyti Tarptautinės Koučingo Federacijos reikalavimus atitinkančias 10 koučingo mentorystės valandų.

Prašymai susiję su šios politikos nuostatomis svarstomi kiekvienu konkrečiu atveju ir turi būti pateikti raštu instruktoriui / treneriui ir iGrow/Studijos.

Įsitraukimas į mokymo programas

Mūsų mokymo programos yra sukurtos taip, kad būtų interaktyvios ir įtraukiančios dalyvius. Todėl tikimasi, kad dalyvausite mokymų programos veikloje, įskaitant dialogą su kurso instruktoriumi / treneriu ir kolegomis, mokomąją koučingo praktiką ir patyriminio mokymosi pratybas. Jei negalėsite dalyvauti veikloje, kuo greičiau informuokite apie tai instruktorių arba trenerį. Daugiau informacijos rasite elgesio kodekse.

Elgesio kodeksas

Reiškiame lūkestį, kad visų užsiėmimų metu dalyviai elgsis profesionaliai. Tai apima, be kita ko, šiuos dalykus:

- į visus užsiėmimus atvykti ir išvykti iš jų laiku.

- dalyvauti visuose tiesioginiuose (gyvuose ir nuotoliniuose) užsiėmimuose ir koučingo

mentorystės sesijose.

- įjungti kamerą virtualių tiesioginių sesijų metu.

- visapusiškai dalyvauti visuose užsiėmimuose ir koučingo mentorystės sesijose. Tai reiškia, kad turite būti pasiruošę sesijai, dalyvauti diskusijose ir užsiėmimuose, prisiimti atsakomybę už savo mokymąsi ir prisidėti prie kitų mokymosi.

- sąžiningai ir dorai dalyvauti diskusijose.

- pagarbiai elgtis su kitais dalyviais ir instruktoriais / mokymų vadovais, taip pat nutildyti savo

mobilųjį telefoną, nerašyti trumpųjų žinučių ir nedaryti kitų trukdančių veiksmų.

- priimti įvairovę ir įsitraukti, gerbiant kitų žmonių orumą ir žmogiškumą.

Mokėjimų politika

Registracija į mokymų programas užtikrinama eiliškumo principu. Jūsų registracijos galiojimas priklauso nuo to, ar esate užsiregistravę į mokymo programą ir (arba) ar esame gavę visą arba sutartą dalinį apmokėjimą. Mokėti galite banko pavedimu. Jei nesusitarta

kitaip, visi mokėjimai bus atliekami eurais (EUR).

Lėšų grąžinimo politika

Juridiniai asmenys gali atšaukti dalyvavimą mokymo programoje likus ne mažiau kaip 14 dienų iki jos pradžios, jeigu pageidauja atgauti visą sumokėtą sumą. Atšaukiant dalyvavimą likus mažiau nei 14 dienų iki mokymų pragramos pradžios, pinigai negrąžinami. Pagal vietos vartotojų apsaugos teisės aktus privatus asmuo gali atsisakyti dalyvauti mokymų programoje ar koučingo sesijoje ir prašyti grąžinti visą sumokėtą sumą per 14 dienų nuo registracijos, jei nėra susitarta kitaip.

Rašytinis pranešimas apie atsisakymą dalyvauti įsigalioja tą dieną, kai iGrow/Studijos gauna atsisakymo prašymą. Grąžinamos lėšos išmokamos per 14 dienų nuo prašymo atšaukti ar nutraukti dalyvavimą gavimo dienos.

Registracijos pakeitimai

 

Registracijos pakeitimai, įskaitant dalyvių keitimą ar dalyvavimo datų perkėlimą, turi būti atlikti likus ne mažiau kaip 7 dienoms iki programos pradžios. Dalyviai gali susisiekti su iGrow/Studijos ir pakeisti registraciją adresu info@igrow.lt . Pakeitimai leidžiami tais atvejais, kai mokymų programose yra laisvų vietų.

Pareiškimas dėl etikos, sąžiningumo ir skaidrumo

Kaip ICF akredituota paslaugų teikėja, mūsų organizacija laikosi Tarptautinės Koučingo

Federacijos Etikos kodekso ir pabrėžia jo svarbą. ICF Etikos kodekse aprašomos pagrindinės ICF vertybės, etikos principai ir elgesio standartai, taikomi visiems ICF specialistams. Šių etikos elgesio standartų laikymasis yra pirmoji iš ICF pagrindinių koučingo kompetencijų. Daugiau informacijos apie ICF etikos kodeksą galite rasti čia: https://icf.lt/koucingas/etikos-kodeksas/

 

Be to, iGrow/Studijos įsipareigoja veikti sąžiningai ir skaidriai. Mes laikomės aukščiausio

sąžiningumo reikalavimų sau ir savo dalyviams ir stengiamės būti skaidūs, aiškiai nurodydami priemones, kurių imamės, kad programos būtų teikiamos etiškai. Netikime manipuliacinių ar nesąžiningų pardavimo taktikų naudojimu ir siekiame užtikrinti saugų ir etišką pardavimo procesą.

Be to, siekiame nustatyti sąžiningą ir teisingą visų programų kainodarą, kad užtikrintume koučingo ir su juo susijusių mokymų prieinamumą ir kokybę.

 

Mokymosi kreditų ar valandų perkėlimo politika

 

Šiuo metu nepripažįstame dalinių kreditų įgytų kitose organizacijose.

Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės adresu info@igrow.lt

bottom of page