top of page

Studijų programa

7 žingsnių R. Bareto modelio pagrindu paremta studijų programa

Spausk ant žingsnio, kad jį išskleistum

iGrow Business

Vadovų verslo studijos

Ši studijų programa sukurta sistemiškai mąstantiems naujos kartos vadovams, šio amžiaus organizacijų sėkmę kuriantiems nežmoniškai greitėjančiame laike. Šių studijų centre – Žmogus, esamas (ir būsimas) vadovas, lyderis, strategas.

Smalsiam protui

Studijų santrauka

7

7

Indėlis į ateitį

Atsakomybė visuomenei ir tvarumo misija. 

Socialinė atsakomybė, ateities kartos, ilgalaikė perspektyva, etika, atjauta. 

Ką mokysies šiame žingsnyje

6

6

Bendradarbiavimas

Bendrystės stiprinimas ir bendruomenės kūrimas.

Gamtos tausojimas, rūpestis vietine bendruomenė, įtraukimas, darbuotojų pilnatvės jausmas, ugdymas/mentorystė

Ką mokysies šiame žingsnyje

5

5

Darna

Vieningumo ir identiteto kūrimas

Bendros vertybės ir vizija, įsipareigojimas, vientisumas, pasitikėjimas, aistra, kūrybingumas, atvirumas, skaidrumas

Ką mokysies šiame žingsnyje

4

4

Evoliucija

Nuolatinis atsinaujinimas ir tobulėjimas

Atskaitomybė, gebėjimas prisitaikyti, komandinis darbas, įgalinimas, orientacija į tikslus, asmeninis augimas

Ką mokysies šiame žingsnyje

3

2

Santykiai

Bendradarbiavimu grįsti tarpusavio santykiai

Lojalumas, atvira komunikacija, vartotojų pasitenkinimas.

Ką mokysies šiame žingsnyje

2

3

Realizacija

Aukštas rezultatyvumas ir produktyvumas

Sistemos, procesai, kokybė, gerosios praktikos,

pasididžiavimas rezultatu.

Ką mokysies šiame žingsnyje

1

1

Išgyvenimas 

Veiklos ir finansinis stabilumas

Vertė akcininkams, organizacijos augimas,
darbuotojų sveikata, saugumas.

Ką mokysies šiame žingsnyje

+

Vadovavimo kompetencijos

Vadovavimo kompetencijos

Svarbiausios kompetencijos lemiančios vadovo darbo sėkmę bei sėkmingai veikiančią ateities organizaciją.

Ką mokysies šiame žingsnyje

Interaktyvios mokymosi formos, verslo situacijų analizė,

Dizaino mąstysenos proceso elementai ir įrankiai,

Praktiniai komandų koučingo instrumentų taikymo įgūdžiai profesiniame ir asmeniniame gyvenime,

Patyriminis modulis su FLOW būsenos praktika, grupinės užduotys, išvažiuojamasis modulis į Islandiją

11 modulių (7 organizacijos augimo lygiai + 4 vadovavimo kompetencijos), po 1.5-3  dienas

 

Kas antrą savaitę

 

V- 9-18.30 H

VI-9-15.30 h

1 akademiniai metai

Studijų dalyviams, įvykdžiusiems programos reikalavimus, bus išduotas iGrow/Vadovų Verslo studijų  baigimo diplomas. 

Studijų programa parengta pagal naujos kartos lyderiams reikalingą žinių ir įgūdžių krepšelį,  įvardijamą World Economic Forum.

9400 eur/metai

 

11 modulių

 

1 Patyriminis FLOW būsenos modulis

 

1 Išvažiuojamasis modulis į Islandiją

Studijų forma

Studijų tvarka

Sertifikavimas

Studijų kaina

Lūžio taškas organizacijos kultūroje. Savasties praradimas ar galimybė atsinaujinti?

Organizacijos sąmoningumo vystymosi lygiai

bottom of page