top of page

Vadovų

verslo studijos

DAUGIAU
STUDIJUOK

iGrow Business

DAUGIAU
STUDIJUOK

Asmeninio

augimo studijos

iGrow Individual

Dvasinės išminties įtaka asmenybės augimui

Dvasingumas (lot. spiritus) apibrėžiamas,- „tai, kas suteikia sistemai gyvybę arba gyvybingumą“. Taigi, kaip mes suprantame savo asmenybės dvasingumą? Kas mums yra dvasinė stiprybė? Kas mums duoda energijos ir įkvėpimo, verčia mus susimąstyti, kodėl mes tai darome ir  ieškoti iš esmės geresnio būdo tai daryti ,kas verčia siekti, kad mūsų gyvenimas ir veikla turėtų prasmę? Būtent  dvasinė išmintis skatina mus ieškoti atsakymo  į šiuos klausimus.

 

Dvasingumas apima suvokimą arba norą suvokti gyvenimą kaip svarbesnį (“aukštesnį”), labiau kompleksišką ir labiau integruotą pasaulėžiūrą lyginant su paprastu jutiminiu pasaulio pažinimu . Tai unikalus žmogaus gebėjimas rinktis ir vadovautis gilesnėmis prasmėmis.

Dvasinės išminties (SQ) tikslas - padėti atrasti teisingą santykį su savimi,  mus supančia aplinka, suprasti savąjį tapatumą, harmonizuojant savo vidinį pasaulį  mus supančiame santykių lauke. Tai išmintis, apibrėžianti mūsų žmogiškumą. Jos dėka mes pajuntame kažką daug didesnio už mus pačius, kažką ,gal būt , sunkiai apibrėžiamą, bet suteikiantį prasmės ir reikšmės mūsų ribotam gyvenimui. Ji padeda mums svajoti ir siekti,  atspindi tai, kuo tikime, ir kiek tikėjimas bei vertybės yra svarbios mums imantis kokių nors veiksmų .  SQ skatina mus  jomis vadovautis, reikšmingai keičiant savo gyvenimą ir situacijas, aiškiau suvokiant savo egzistencijos prasmę,- veda prie teisingo elgesio ir tinkamų dalykų supratimo. Taigi, koks jos turinys? Kokios pagrindinės SQ kompetencijos?

 

Vienas iš naujesnių teorinių darbų apie dvasinį intelektą yra C. Wigglesworth (2012) sukurtas 21 SQ kompetencijų modelis. Kurdama modelį ,autorė stengėsi atsakyti į šiuos klausimus: kokiais dvasiniais lyderiais žmonės žavisi? kodėl? kokias dvasinių lyderių savybes labiausiai vertina jų sekėjai? kokiu elgesiu ir kokiais įgūdžiais pasireiškia šitos savybės?

Autorės išskirtos kompetencijos atskleidžia asmenybės dvasinės išminties turinį, leisdamos aiškiau suvokti giliausios savasties  esmę:

Taigi, aptarkime jas  šiek tiek plačiau. Kodėl aš čia esu? „Gyvenimas yra ne karjera, o misija. Viso mūsų išsilavinimo ir žinių tikroji paskirtis – padėti mums geriau atstovauti Kūrėją ir Jo vardą bei, siekiant Jo tikslų, įgyvendinti gyvenimo misiją“, teigia S. R. Covey.

Tai, ką mes vadiname realybe, iš tiesų tėra realybės interpretacija. Tai žmogaus pasaulėžiūros dalis. Tarp tikrosios realybės ir mūsų interpretacijos egzistuoja didžiulis skirtumas. Kai mes suvokiame, kad turime skirtingus įsitikinimus, prielaidas ir interpretacijas (arba pasaulėžiūras), mes galime eksperimentuoti, bandydami pamatyti realybę kitų akimis, ir taip stiprinti savo dvasinį intelektą. Neužtenka įsiklausyti į žmones, kurių nuomonės prieštarauja mūsų nuomonei. Svarbu sąmoningai ieškoti galimybių sužinoti ir suprasti kitas nuomones. Ar kiti jaučia, kad mes juos suprantam?

 

Kuria savo asmenybės dalimi aš vadovaujuosi? Visi mes turime dvi asmenybės dalis: ego (arba žemesnįjį„aš“) ir aukštesnįjį „aš“ (arba vidinę išmintį). Mūsų ego yra savanaudiškas,  kritiškas , dažnai baugštus ir teisinantis. Kita mūsų dalis yra nesavanaudiška, mylinti ir išmintinga. Norėdami pasiekti aukštesnį dvasinį intelektą, turėtume veikti pasitelkdami aukštesnįjį „aš“, tačiau visų pirma ,-reikia išmokti atpažinti skirtingas asmenybės dalis. Kiek aš sugebu sąmoningai atsiriboti nuo ego „aš“ ir įsiklausyti į savo aukštesnįjį „aš“? Eckhartas Tolle , kalbėdamas apie vidinės erdvės atskleidimą savyje, teigia: „Leidę sau būti mažesniais – tampame didesni. Sumažėję (ego požiūriu) jūs iš tikrųjų išsiplečiate ir suteikiate daugiau vietos savo Buvimui. Tada, pro susilpnintą pavidalą, ima skverbtis tikrosios Jūsų esybės šviesa“.

Tam, kad atsivertų vidinė erdvė, teikianti buvimo palaimą, mūsų pačių viduje turi būti ramu.  Kartais mes paprasčiausiai žinome, ką reikia daryti, net nesuvokdami, iš kur mes tai žinome. Intuicija yra vienas būdų, kuriuo mūsų aukštesnysis „aš“ bendrauja su mumis. Ar mes stengiamės būti atviri intuicijai ir jautrūs jos žinutėms?

 

Ar iš tiesų bandome  gyventi pagal savąsias dvasines nuostatas? Kiek mano veiksmai, sprendimai ir siekiai yra suderinti su mano misija ir vertybėmis? Ar aš neinu į kompromisą su savo sąžine? Ar iš tikrųjų suvokiu, kad aš pats esu priežastis viso to, kas su manimi vyksta mano gyvenime?

Kai mes suvokiame priežasties/pasekmės bei kitų būties dėsnių veikimą mūsų gyvenime,- dingsta poreikis kontroliuoti, ar kitaip valdyti kitus,ar situacijas, atsiranda vis daugiau tikėjimo visatos ir gyvenimo prasmingumu bei supratimas, kad visi esame didesnės kosminės visumos – visatos – dalis. Tuo pačiu, mes vis mažiau prisirišame prie rezultatų, atrandame vis daugiau „būties“. Kuo platesnis kontekstas, kuriame žmogus gali matyti savo gyvenimą, tuo kompetentingesni  bus jo pasirinkimai ir veiksmai. Holistinis mąstymas, suvokimas, kad visi mūsų pasirinkimai yra labai svarbūs (nes jie daro įtaką ateičiai), o kartu įsisąmoninimo, kad mūsų gyvenimas yra be galo maža visos visatos istorijos atkarpa,-reikšmingi SQ įgūdžiai.

Gyvenimas yra procesas, nenuspėjama ir nuolat kintanti tėkmė. Dvasiškai brandūs žmonės, pasitelkdami vidinę intuiciją ,būties dėsnių žinojimą,- išmoksta judėti su gyvenimo  tėkme. Pakilus į šį dvasinio intelekto lygmenį galima pajausti, kad ne žmogus daro kažką, o visata daro kažką per žmogų, kaip laidininką. Tai yra amžinas šokis, kupinas džiaugsmo ir įstabumo.  Taigi,SQ kompetencijos padeda aiškiau suvokti savo patirtį ir iš jos mokytis ,- siejant daugybę mūsų gyvenimo, veiklos ir būties fragmentų,- tuo brandinant bei stiprinant savo asmenybę.

Kaip matome, - dvasinė išmintis skiriasi tiek nuo racionalios, intelektinės (IQ), tiek nuo emocinės (EQ) išminties. Dvasinė išmintis leidžia pamatyti platesnį įvykių kontekstą ir susidaryti išsamesnį pasaulio vaizdą. Ji padeda atskleisti savo gyvenimo prasmės, misijos ir esminių vertybių suvokimą. SQ padeda suprasti ir pajusti egzistencijos prasmę, svarbiausias vertybes, tikruosius gyvenimo tikslus ir suvokti jų reikšmę mūsų gyvenime,-  būtent tuo darydama lemiamą įtaką asmenybės augimui.

iGrow studijas rekomenduoja

#auk_su_iGrow

Karolina /

2-oji laida

Buvau pavargusi "turistauti" po įvairius saviugdos seminarus ir praktikas. Man, logikos ir proto žmogui, "iGrow" padėjo naujus ir tvirtus pamatus ne tik emocine, dvasine, bet ir fizine prasme.

Daiva /

4-oji laida

Tai kelionė savęs pažinimo link, išėjimas už komforto zonos, atsivėrimas ir besąlygiškas savęs priėmimas. Tai, ką gavau, neišmatuojama.

Ramunė /

3-oji laida

Ar studijos gali pakeisti gyvenimą? Vienareikšmiškai taip. Kai žinai kas TU esi, ko TU nori, tada ir atsirandi būtent ten, kur TU nori būti. Nors čia kartojasi žodis tu, bet viskas yra AŠ ir apie MANE.

Gediminas /

2-oji laida

iGrow leido man aiškiai suprasti, kaip aš nereikalingai save kankinau, padėjo nurimti, atskirti kas svarbu, o kas ne, suprasti, kaip jaučiuosi ir ką jaučiu.

bottom of page