top of page

< iGrow Business

Kuriame lygyje esi?

Testas skirtas įsivardinti savo pirminėm (išreikštoms) bei antrinėm (neišreikštoms) motyvacijoms, kurias atpažinę galime tiksliau suprasti savo poreikius. Kiekviena iš pasirinktų motyvacijų atspindi vieną iš 7 sąmoningumo lygių (pagal R.Barrett), testo pabaigoje jūs pamatysite kuris/kurie iš lygių šiuo metu jums yra svarbūs.

10 min.

bottom of page