top of page

iGrow Individual

Asmeninis augimas

Smalsiam protui

Žingsnis

Savęs įprasminimas

6

Dėstytojas

Jurgita Gaukštė

Temos

Asmeninės vertybės pagal R. Barrett

Kaip ribojančios vertybės ir baimės padeda/trukdo kurti ryšį su kitais žmonėmis

Pusiausvyros bei darnos siekimas grįžtamojo ryšio pagalba

Modulis 1

Vertybėmis grįstas gyvenimas

/

Savęs pažinimas vertybių pagalba ir gyvenimas pagal jas

Tikslas

Asmeninių vertybių pagalba geriau pažinti save ir tapti sąmoningesniais žmonėmis. Susipažinti su Barrett vertybių metodika.

Studijų siekiniai

Išmokti siekti pusiausvyros, suvokiant savo poreikius bei troškimus.

Išmokti elgtis bei gyventi pagal savo vertybes.

Metodai

Susipažinti su potencialiai ribojančių bei pozityvių vertybių sąvokomis. Mokytis atpažinti savo baimes bei suvokti jų kilmę, atpažįstant savo poreikius.

Refleksijos, grįžtamojo ryšio suteikimo, istorijų pasakojimo (angl. storytelling) pagalba atpažinti savo stipriąsias bei tobulintinas puses siekiant gyventi vertybėmis grįstą gyvenimą ir palikti pėdsaką, atspindintį asmenines vertybes.

Literatūra, užduotys

Asmeninis vertybių tyrimas + straipsnis

Straipsniai apie potencialiai ribojančias vertybes, baimę bei ydas

Kolegų ir bičiulių supildytas asmeninis vertybių tyrimas apie dalyvį

Grįžtamojo ryšio užduotis grupėse bei porose.

Dalyvio suvoktų bei demonstruojamų vertybių Johari lango pratimas.

Organizacijos sąmoningumo vystymosi lygiai

Asmenybės sąmoningumo vystymosi lygiai

bottom of page