top of page

iGrow Individual

Asmeninis augimas

Smalsiam protui

Dvasinės išminties įtaka asmenybės augimui

Asmenybės sąmoningumo vystymosi lygiai

Žingsnis

Išlikimas

1

Dėstytojas

Julius Burkauskas

Temos

Kognityviniai procesai: atmintis, dėmesys, mąstymas

Žmogaus elgesio neuropsichofiziologija

Mąstymo ir elgesio sąveikos modelis

Įsisąmoninimu grįstos metodikos (Mindfulness)

Modulis

Dėmesys, atmintis, mąstymas,
neuropsichofiziologija, dėmesingas įsisąmoninimas

Tikslas

Supažindinti su šiuolaikine psichologijos samprata, lavinti kognityvines, savęs pažinimo bei socialines kompetencijas.

Praktiškai taikyti išmokimo rezultatus socialinėje bei savęs pažinimo srityse

Studijų siekiniai

Suprasti žmogaus kognityvinių gebėjimų atsiradimo, jo fenomenalumo ir raiškos prielaidas.

Supažindinti su žmogaus elgesio neuropsichofiziologija.

Įsisavinti įsisąmoninimu grįstos kognityvinės ir elgesio terapijos teorinį modelį. Supažindinti su terapinio poveikio mechanizmais, naudojant įsisąmoninimu grįstas metodikas (Minfulness).

Metodai

Probleminis dėstymas, aktyvaus mokymosi metodas (grupės diskusija), tradicinė paskaita, darbas individualiai, pratybos.

Literatūra, užduotys

Praktinės užduotys įvertinti atmintį, dėmesį ir mąstymą.

Literatūros analizė

Mindfulness praktinės užduotys

bottom of page