top of page

iGrow Individual

Asmeninis augimas

Smalsiam protui

Žingsnis

Santykiai

2

Dėstytojas

Laura Rimkutė

Temos

Prigimtinis žmogaus poreikis priklausyti, būti mylimu  ir pripažintu. Sveikas ir perdėtas šio poreikio tenkinimas

Skirtingos santykių formos: draugystė, meilė. Meilės rūšys. Meilei palaikyti būtinos sąlygos

Johari langas, savęs pažinimo galimybės santykiuose.

Gynybiniai mechanizmai. Jų tipai ir pavyzdžiai, savęs vaizdas santykiuose.

Emocinio intelekto svarba santykiuose. Mąstymo, emocijų ir veiksmų sąsajos. Emocijų paskirtis ir savireguliacijos metodai. Kaip geriau suprasti save ir kitus, kaip daryti įtaką kitiems žmonėms bendraujant

Konflikto psichologija. Kam reikalingi konfliktai, konfliktų priežastys, dažniausiai pasitaikantys konfliktavimo stiliai, konstruktyvus konflikto sprendimas

E. Berne transakcinės analizės teorija. Skirtingi vaidmenys žmonėms bendraujant. Savo pozicijos atpažinimas ir sugebėjimas sąmoningai ją keisti

Modulis

Bendravimo psichologija:
Harmoningi santykiai

Tikslas

Geriau suprasti santykių psichologiją, atrasti harmoningo buvimo aplinkoje principus, atpažinti poreikį priklausyti ir būti mylimu, kaip jis tenkinamas įvairiomis santykių formomis.


Šio modulio metu dalyviai turės galimybę susipažinti su emocinio intelekto konceptu, suvoks emocinių kompetencijų svarbą šiuolaikiniame pasaulyje. Susipažinsime su skirtingomis asmenybės tipologijomis ir bendravimo ypatumais su skirtingais žmonėmis. Taip pat mokysimės konstruktyviai spręsti konfliktus, suprasti jų paskirtį santykiuose.

Studijų siekiniai

Darnesni dalyvių santykiai su aplinka mokantis atpažinti ir sveikai realizuoti prigimtinį poreikį priklausyti ir būti mylimu.

 

Emocinių kompetencijų lavinimas mokantis geriau suprasti save ir kitus žmones, daryti jiems įtaką, konstruktyviai spręsti konfliktus.

Metodai

Probleminis dėstymas, diskusija, tradicinė paskaita, darbas individualiai, darbas grupėse, pratybos

 

Diskusija, tradicinė paskaita, darbas individualiai, darbas grupėse, pratybos

Literatūra, užduotys

Diskusija, individuali užduotis

Asociatyvinis piešimo testas

Diskusija

Johari praktika, „Karštos kėdės“ metodas

Praktinė užduotis, diskusija, savarankiška literatūros analizė.

Diskusija, situacijų analizė

Dvasinės išminties įtaka asmenybės augimui

Asmenybės sąmoningumo vystymosi lygiai

bottom of page