top of page

iGrow Individual

Asmeninis augimas

Smalsiam protui

Žingsnis

Savivertė

3

Dėstytojas

Remigijus Savickas

Temos

Atsipalaidavusio pasitikėjimo savimi būsena ir jos sintetinės elgsenos

Tėvų elgesio įtaka pasitikėjimui savimi ir autentiškumo konceptas.

Drąsos būsena ir jos sintetinės elgsenos

Vidinio kritiko įtaka žmogaus savivertei

Potencialo saviraiška ir natūralūs talentai

Vidinės vizualizacijos atsipalaidavusio pasitikėjimo savimi ir drąsos būsenoms palaikyti

Modulis

Atsipalaidavęs pasitikėjimas savimi
ir drąsa reikšti savo potencialą

Tikslas

Supažindinti su savivertės konceptu bei sudaryti palankią aplinką patirti atsipalaidavusio pasitikėjimo savimi būseną: atpažįstant pasąmonėje esančius ribojančius įsitikinimus bei psichologinės gynybos būdus.

Įsisąmoninti saviraiškos strategijas, konkrečiai įsivardinant savo prigimtinius talentus. Suteikti drąsos aktualizuoti savo vidinį potencialą

Studijų siekiniai

Asmeninės savivertės jausmo išgyvenimas:
įtvirtinti atsipalaidavusio pasitikėjimo būseną pašalinant vidinio kritiko žalą

Atrasti asmeninės saviraiškos būdus naudojant bei vystant savo natūralius talentus

Sustiprinti drąsos būseną ir suteikti impulsą mėgautis konkrečių iniciatyvų įgyvendinimu

Metodai

Holistic counseling principai, aktyvaus mokymosi metodas (grupės diskusija), interaktyvi paskaita, darbas individualiai

Individualios užduotys skambant garsiai muzikai, grupinės užduotys, trumpos aktyvios meditacijos, provokacijos asmeniniam patyrimui

Interaktyvi paskaita, darbas individualiai, praktinės grupinės užduotys

Literatūra, užduotys

Praktinės užduotys įvertinti pasitikėjimą savimi. Socialinio veidrodžio efektas

Pasidalinimai ir grupinės dinamikos patyrimai

Vizualizacijos užduotys, pasidalinimai ir patyrimai

Individuali užduotis, grupinė refleksija

Organizacijos sąmoningumo vystymosi lygiai

Asmenybės sąmoningumo vystymosi lygiai

bottom of page