top of page

iGrow Individual

Asmeninis augimas

Smalsiam protui

Žingsnis

Vidinė dermė

5

Dėstytojas

Agnė Jurgaitytė
Avižinienė

Temos

Egzistencinis mąstymas ir filosofija

Egzistencinės psichologijos ištakos ir raida

Egzistenciniai matmenys: fizinis, socialinis, psichologinis, dvasinis

Pagrindiniai egzistencialai ir jų svarba mūsų gyvenime

Autentiška-neautentiška būtis

Vienatvė ir susietumas

Nerimas

Prasmė ir beprasmybė

Laikas ir gyvenimo baigtinumas

Laisvė ir atsakomybė

Egzistencinė psichoterapija, kaip pagalbos sunkiais gyvenimo atvejais forma

Modulis

Egzistencinė psichologija

Tikslas

Modulis skirtas visiems, kurie domisi žmogumi, bando suprasti save ir kitus, mėgina suvokti kaip žmogiškąją egzistenciją, suprasti sunkumus ir iššūkius, kurie mums iškyla, kodėl mes kartais susipainiojame ar kenčiame.

Studijų siekiniai

Sužinoti ir įsisąmoninti egzistencinio mąstymo ir egzistencinės psichologijos ypatumus, matmenis ir pagrindinius egzistencialus.

Autentiškos/ neautentiškos būties ir jų kasdienių išraiškų pažinimas, atskyrimas ir supratimas.

Metodai

Paskaita, literatūros skaitymas (tiek mokslinės, tiek grožinės), diskusija ir patyriminis seminaras.

Paskaita, diskusija ir patyriminis seminaras, kino filmų peržiūra, perskaitytų knygų analizė ir aptarimas.

Literatūra, užduotys

E. van Deuzen „Everyday Mysteries“
Privalomas skaitymas: A.Kamiu romanų „Svetimas“ arba „Krytis“ perskaitymas ir aptarimas, bendra diskusija grupėje

R.May „Existencial pychology“

E. van Deuzen „Everyday Mysteries"

Kino filmų peržiūra ir analizė

Patyriminis- egzistencinis seminaras ir jo analizė
Privalomas rašto darbas: „Mano asmeninis patyrimas…“

Moustakas „Vienatvė“
R.May „Meaning of anxiety“

Yalomas „Žiūrėti į saulę. Kaip įveikti mirties baimę“

Privalomas skaitymas: L. Tolstojus „Ivano Iljičiaus mirtis“ aptarimas ir analizė

P.Koestenbaum, P.Block „Veikianti laisvė ir atsakomybė"

E.Spinelli „Practising existencial psychoterapy“
E.van Deurzen „Psychotherapy and quest for happiness“

Dvasinės išminties įtaka asmenybės augimui

Asmenybės sąmoningumo vystymosi lygiai

bottom of page