top of page

iGrow Business

Vadovų verslo studijos

Smalsiam protui

Žingsnis

Realizacija

3

Dėstytojas

Gintaras Butkus

Temos

1. Projekto apibrėžimas. Skirtumai nuo kitokio pobūdžio veiklos. Projekto apribojimai: laikas (terminas), kokybė (imtis), biudžetas (resursai). Projekto sėkmės prielaidos.

 

2. Projekto rolės: projekto vadovas, projekto šeimininkas, projekto priežiūros komitetas.

 

3. Projekto valdymas. Projektų krepšelio valdymas. Vizualinis projekto ir projekto statuso valdymas kiekviename projekto valdymo lygyje (projekto komanda, projekto savininkas, projektų krepšelio valdymas).

 

4. Projekto valdymo etapai ir sritys (ką valdome projekte). Atmintinė projekto valdymo  etapams kaip pagalbos įrankis. Naudojimasis projektų valdymo metodikų teorija.

 

5. Praktika: projekto apibrėžimas. Projekto komanda. Rizikų valdymo planas. Projekto planas. Projekto statuso vizualinio valdymo įrankis.

Įgūdžiai, reikalingi sėkmingam projekto įgyvendinimui.

Modulis

Projektų valdymas

(angl. Project management).

Tikslas

Šis modulis skirtas susipažinti su projekto samprata ir projektų valdymo disciplina, gebėti praktiškai apibrėžti projekto apimtis, sudaryti projekto planą (grafiką), valdyti rizikas, komandą, komunikaciją ir rezultatus. Taip pat suprasti skirtingas roles projektuose, praktiškai atlikti projekto priežiūrą ir sėkmės užtikrinimą priklausomai nuo įsitraukimo į projektą lygmens.

Studijų siekiniai

Suprasti projektinio darbo skirtumus nuo kito pobūdžio darbinės veiklos- užduotis, tikslas, procesas, veikla.

 

Suprasti projekto apribojimus ir projekto valdymo etapus bei disciplinas. Susipažinti su pagrindinėmis projektų valdymo metodikomis.

 

Gebėti apibrėžti projekto tikslą, rezultatą, numatyti planą, rizikas, projekto komandą. Gebėti suprasti projekto, projektų krepšelio valdymo struktūrą ir susikurti projekto statuso vizualinio valdymo ir atskaitomybės įrankius.

Metodai

Projekto aprašymas. Projekto planas. Projekto užduočių trukmės apskaičiavimas. Laiko buferio įvertinimas. Rizikų valdymo priemonių numatymas. Vizualinis valdymas: projekto planas, projekto statusas, projekto statuso atskaitomybė.

Literatūra, užduotys

Sebastian Nokes, Sean Kell

The Definitive Guide to Project Management

2nd edition

FT Prentice Hall

Lūžio taškas organizacijos kultūroje. Savasties praradimas ar galimybė atsinaujinti?

Organizacijos sąmoningumo vystymosi lygiai

bottom of page