top of page

iGrow Business

Vadovų verslo studijos

Smalsiam protui

Žingsnis

Vadovavimo kompetencijos

Dėstytojas

Renata Misevičienė

Temos

1. Ugdymo kultūros formavimas.

Naujausi tyrimai, pagrindžiantys kaip ugdymo kultūra gali padėti pritraukti talentus, padidinti darbuotojų įsitraukimą,  motyvaciją, pagerinti asmeninius ir komandinius rezultatus bei efektyvumą.

 

2. Ugdymo sritys: įgūdžių lavinimas, darbo atlikimo gerinimas, vertybinės elgsenos keitimas,  asmenybės ugdymas ir būtinos sąlygos.

Instruktavimas, konsultavimas, pasidalinimas patirtimi (angl. mentoring), ugdomasis vadovavimas (angl. coaching).

Koučingo stilius  - kaip vienas efektyviausių lyderystės ir išskirtinai gerai dirbančių komandų bendravimo ir ugdymo būdas. 

 

3. Įgūdžiai ir įrankiai, reikalingi ugdymo kultūrai.

Efektyvūs mąstymą provokuojantys klausimai, aktyvus klausymas ir grįžtamasis ryšys.

 

4. Ugdomieji veiklos bei asmeninio augimo aptarimo pokalbiai

Ugdymo tikslų kėlimas profesinei ir vadybinei veiklai, asmeniniam augimui, vertybių užtikrinimui.

Tikslas

Šis modulis skirtas susipažinti su sisteminio darbuotojų ugdymo samprata, išnagrinėti šioje srityje naudojamus metodus ir jų kuriamą vertę bei rasti tinkamiausius būdus gautos informacijos pritaikymui individualiems atvejams. Ugdomos kompetencijos: darbuotojų ugdymo poreikio nustatymas ir reikiamų priemonių parinkimas, klausimų formulavimas ir klausinėjimo technikos, aktyvus klausymasis, empatijos ugdymas, auginantis grįžtamasis ryšys.

Studijų siekiniai

Stiprinti vadovo-ugdytojo vaidmenį organizacijoje: skatinti bei suteikti praktinių žinių ir įgūdžių savo, kolegų bei pavaldinių potencialo vystymui.

 

Padėti dalyviams įsisavinti sisteminio ugdymo metodus, didinančius darbuotojų įsitraukimą, motyvaciją bei gerinančius asmeninius ir komandinius rezultatus bei efektyvumą.

 

Supažindinti dalyvius su praktiniais koučingo metodais ir įrankais, kurie jiems padėtų ugdant savo komandos narius.

Metodai

Darbas grupėse ir individualiai, aktyvus auditorinis mokymasis, diskusijos, praktinės užduotys, praktika darbinėse situacijose.

 

Po sesijos:

Kiekvienas mokymo dalyvis išsirenka 2-3 konkrečius dalykus, kuriuos taikys grįžęs į darbo vietą.

Galimos užduotys po šios dalies: eksperimentuoti ugdomuosius pokalbius su mokymosi grupės kolegomis bei savo darbinėse situacijose.

Literatūra, užduotys

Henry Kimsey-House, Karen Kimsey-House, Phillip Sandahl, Laura Whitworth 

Co-Active Coaching

Hodder And Stoughton Ltd. 2018

Michael Bungay Stanier

Koučingo įprotis: mažiau aiškinti, daugiau klausti – geresnio vadovavimo stilius

2022

Lūžio taškas organizacijos kultūroje. Savasties praradimas ar galimybė atsinaujinti?

Organizacijos sąmoningumo vystymosi lygiai

bottom of page