top of page

iGrow Individual

Asmeninis augimas

Smalsiam protui

Žingsnis

Ugdantysis konsultavimas

Dėstytojas

Aistė Dromantaitė

Temos

Ugdančiojo konsultavimo samprata, ištakos, pagrindinės taikymo sritys. Profesinės etikos ir tarptautinių Ugdančiojo specialisto kompetencijų laikymasis. Pseudo-ugdantysis konsultavimas (pseudokoučingas). Darbo taisyklių triadose ir grupėje nusistatymas.

 

Abipusio pasitikėjimo santykių kūrimas, ryšio užmezgimas, pilnavertis dėmesys. Komunikavimo specifika ugdančiojo konsultavimo metu, „teisingi“ ir „neteisingi“ klausimai.


Įsisąmoninimo skatinimas, veiksmų modeliavimas, tikslų planavimas ir formavimas.


Pagrindinių įvairių technikų pristatymas ir praktinis jų taikymas.


Ribojantys ir skatinantys/palaikantys įsitikinimai. Refreimingas. Grįžtamojo ryšio formavimas.


Refleksijos sesijoms ir tobulėjimo dienoraštis


Individuali praktika triadose: koučas-klientas-stebėtojas


Demo sesijos pateikimas

Modulis

Ugdantysis konsultavimas (angl. Coaching)

Tikslas

Šis modulis skirtas susipažinti su ugdančiojo konsultavimo (koučingo) samprata, įsigilinti į pagrindines jo taikymo tarptautines kompetencijas (ICF Global) ir praktiškai taikyti tam tikrus modelius bei technikas savo asmeninėje ir profesinėje veikloje.

Studijų siekiniai

Sužinoti apie ugdančiojo konsultavimo paskirtį ir filosofiją bei ugdančiojo specialisto esmines tarptautines kompetencijas, Etikos kodeksą.


Susipažinti su pagrindinėmis ugdančiojo konsultavimo technikomis ir atskirti šį konsultavimo stilių nuo kitų.


Gebėti apibrėžti ir taikyti pagrindinius praktinius instrumentus ir technikas, integruoti juos į asmeninio gyvenimo ir darbo praktiką.

Metodai

Darbas grupėse ir individualiai, aktyvus auditorinis mokymasis (angl. leaning by knowing), pagrindinių tekstų skaitymas, diskusija, refleksijos rašymas, praktika

Literatūra, užduotys

Blanchard, K., Johnson, S

Vadybos sėkmė - sprendimai per minutę

Gardenija, 2005

Blanchard, K., Johnson, S

Vadybos sėkmė - sprendimai per minutę

Gardenija, 2005

ir kt.

Organizacijos sąmoningumo vystymosi lygiai

Asmenybės sąmoningumo vystymosi lygiai

bottom of page