top of page

iGrow Individual

Asmeninis augimas

Smalsiam protui

Žingsnis

Tarnystė

7

Dėstytojas

X

Temos

Garsi gelbėjimo valties istorija

Tarnystės sąvoka

Tarnystės masteliai

Tarnystės priemonės ir tikslai

Tarnystės paradoksai ir sunkūs atvejai

Kas yra didžiausia tarnystė?

Tarnystės spektras

Tarnystė kaip gyvybinės apykaitos ciklo dalis

Tarnystė ir pasiaukojimas pasaulio religijose

Tarnystės atvejai, pavyzdžiai ir analizė

Tautos tarnystė žmonijai

Kodėl tarnystė svarbi ir kas iš to?

Modulis

Tarnystė

Tikslas

Bet kokias žmonijos problemas gali išspręsti tik aukštesnio lygmens sąmonė arba nuolatinis sąmoningumo ugdymas.

Tikslas – suvokti, kad tarnystė nėra privaloma, gamta neverčia mus tarnauti kitiems žmonėms, tačiau tarnystė yra raktas į metamorfozę, transformaciją, netgi stebuklą.

Tikroji tarnystės galia slypi tame, kad tarnaudami kitiems mes aukojame tam tikrus savo interesus, komfortą, naudas, laiką, malonumus, negauname greitos, tiesmukos, tiesioginės naudos, arba net prarandame kažką. Tačiau ilgąjame laikotarpyje ir mes ir kiti laimime daugeriopai

Studijų siekiniai

Tarnystė ir misija iš esmės yra sinonimai.

Mūsų misija gyvenime yra nuveikti kažką daugiau nei mes patys esame, sukurti žymiai didesnę vertę nei mūsų tėvai įdėjo į mus augindami ir ugdydami mus. Paradigmiškai naujų dalykų, daiktų, patirčių, atradimų darymas arba kūrimas  bei tobulinimas visada pagrįstas tarnavimu, aukojimusi, pastangomis, atsidavimu;

 

Kaip tarnauti? Tarnavimas gyvenimo eigoje vyksta 4 paradoksaliomis šuolinėmis fazėmis.

Metodai

Tarnysčių spektras, masteliai ir fazės

Tarnystės atvejų analizė;

Apvalaus stalo diskusijos;

Literatūra, užduotys

Gospel of Thomas from Nag Haamadi Codices

Gospel of Philip from Nag Haamadi Codices

Michael Portnaar on Shlavej haSulam

Michael Portnaar on Etz Chaym

Raising Children to Care: A Jewish Guide to Childrearing by Miriam Adahan

Koučingas nekonkuruoja su psichologija

Asmenybės sąmoningumo vystymosi lygiai

bottom of page