top of page

iGrow Business

Vadovų verslo studijos

Smalsiam protui

Žingsnis

Išgyvenimas

1

Dėstytojas

Vilius Žemaitis

Temos

1.  Kas trukdo susikurti veiksmingą strategiją? Nuostatos ir baimės trukdančios kurti veiksmingą strategiją. Organizacijos branda ir poreikis strategijai.  Organizacijos požymiai indikuojantys poreikį strategijai.

 

 

2.  Svarbiausi strategijos elementai. Strateginio planavimo lygiai. Strategija kaip pokytis. Pagrindiniai tvarių strateginių pokyčių komponentai.

3. Strategijos kūrimo procesas

Strategijos kūrimo sistemos pasirinkimas.

 

Strategijos kūrimo proceso etapai ir nuoseklumas. Lūkesčiai, komandos sudėtis, duomenys, pasiruošimas.

 

4.  Strategijos kūrimo įrankiai ir jų tinkamas panaudojimas. Norima ambicija: tinkamas organizacijos misijos ir vizijos formulavimas. Vidinės organizacijos situacijos analizės įrankiai. Išorinės aplinkos analizės įrankiai. 

 

 

5.  Strateginiai pasirinkimai. Galimų pasirinkimų žemėlapis. Strateginės kryptys ir tikslai. Strategijos įgyvendinimo progreso kontrolė. Reikalingi vaidmenys strateginių pokyčių kontekste.

 

6. Praktinio atvejo analizė

Modulis

Strateginis valdymas

Tikslas

Šis modulis skirtas susipažinti su strateginio valdymo  samprata ir principais, įsigilinti į svarbiausius strategijos elementus ir strategijos planavimo bei įgyvendinimo įrankius. Modulio metu dalyviai ras atsakymus kaip susikurti ir įgyvendinti veiksmingą verslo strategiją, vertinant organizacijos dydžio, brandos, verslo modelio bei strateginio pokyčio masto kontekstą.

Studijų siekiniai

Susipažinti su verslo strategijos sąvoka ir strategijos raidos kontekstu. Suprasti svarbiausius verslo strategijos elementus ir gebėti identifikuoti strategijos lygius.

 

Suprasti strategijos planavimo procesą ir įvaldyti svarbiausius strateginės analizės ir strategijos kūrimo įrankius bei technikas.

 

Gebėti valdyti strategijos įgyvendinimo procesą, inicijuoti strateginius pokyčius organizacijose ir naudojantis tinkamais įrankiais užtikrinti strategijos įgyvendinimo rezultatų kontrolę.

Metodai

Aktyvus auditorinis mokymasis, diskusija, darbas grupėse, praktinių atvejų aptarimas, praktinis realių situacijų modeliavimas.

Literatūra, užduotys

Richard Rumelt

Good Strategy/Bad Strategy: The Difference and Why It Matters 

Deckle Edge 2011

Lūžio taškas organizacijos kultūroje. Savasties praradimas ar galimybė atsinaujinti?

Organizacijos sąmoningumo vystymosi lygiai

bottom of page