top of page

iGrow Business

Vadovų verslo studijos

Smalsiam protui

Žingsnis

Santykiai

2

Dėstytojas

Laura Rimkutė

Temos

Įvadas į asmenybės psichologiją. Kas yra asmenybė, asmenybės sąsajos su darbo atlikimu. Ryšys tarp nuostatų ir elgesio.

Asmenybė organizacijoje: tipologijos. Didžiojo penketo pagrindiniai elementai ir jų sąsajos su įvairiais organizaciniais elementais.
 

Asmenybė organizacijoje: motyvacija ir įsitraukimas. Pagrindinės motyvacijos darbui teorijos. Teorijų sujungimas, individualūs skirtumai.


Grupės procesai: bendradarbiavimas, komandinis darbas, komandų efektyvumas. Procesai komandose. Komandų tobulinimas.


Grupės procesai: konfliktai, jų priežastys ir lygiai. Konflikto precesas. Konfliktų valdymo būdai.


Vadovo vaidmuo darbuotojų ugdyme. Skirtingos darbuotojų ugdymo formos. Individualūs pokalbiai, mentorystė, darbuotojų mokymas, grįžtamasis ryšys.


Organizacijos ir darbuotojo atitikimas. Darbuotojų paieška, atranka ir karjeros pokalbiai.

Modulis

Organizacinė psichologija

Tikslas

Šio modulio tikslas – padėti dalyviams geriau suprasti asmenybės organizacijoje psichologiją, motyvacijos darbui klausimus, stiprinti jų gebėjimą valdyti procesus, vykstančius grupėse (bendradarbiavimą, komandinį darbą, konfliktų valdymą), stiprinti darbuotojų atsirinkimo, ugdymo bei karjeros pokalbių vedimo kompetencijas.

Studijų siekiniai

Stipresnis gebėjimas dirbti su skirtingomis asmenybėmis, suvokti jų motyvacijos darbui skirtumus, mokėti ugdyti darbuotojus bei išlaikyti juos organizacijoje.

 

Stipresnis gebėjimas valdyti pagrindinius žmonių grupėse vykstančius procesus, gebėti organizuoti bendradarbiaujančias komandas, kuriose efektyviai sprendžiami konfliktai.

Metodai

Probleminis dėstymas, diskusija, tradicinė paskaita, darbas individualiai, darbas grupėse, pratybos.

Diskusija, tradicinė paskaita, darbas individualiai, darbas grupėse, pratybos.

Literatūra, užduotys

Asmenybių teorijų žemėlapis. Nuostatų, minčių, emocijų ir elgesio sąsajų schema. Didžiojo penketo testas.

 

Individualaus motyvacijos plano rengimas. Motyvacinio pokalbio simuliacija.

 

Komandiškumo naudą atskleidžianti praktinė užduotis.

 

Konfliktinių situacijų sprendimo pratybos.

Komandos ugdymo plano rengimas. Individualaus pokalbio simuliacija.

 

Karjeros pokalbio algoritmas.

Lūžio taškas organizacijos kultūroje. Savasties praradimas ar galimybė atsinaujinti?

Organizacijos sąmoningumo vystymosi lygiai

bottom of page