top of page

iGrow Business

Vadovų verslo studijos

Smalsiam protui

Žingsnis

Išgyvenimas

1

Dėstytojas

Dominyka Almantė

Temos

Finansinių ataskaitų apžvalga;

Kaip atlikti finansinę analizę?

Horizontalioji ir vertikalioji balanso ir pelno/nuostolių analizė;

Likvidumo, apyvartumo, pelningumo, kapitalo grąžos ir kt. rodikliai.

Kodėl svarbi kapitalo struktūra?

Kaip pasirinkti tinkamą kapitalo struktūrą? Kapitalo struktūros rodikliai ir jų analizė.

Apyvartinio kapitalo valdymas: atsargų, pirkėjų skolų, skolų tiekėjams valdymas.

Modulis

Įmonės finansinių duomenų analizavimas ir kapitalo valdymas

Tikslas

Šis modulis skirtas įgyti gebėjimų analizuoti įmonės finansinėse ataskaitose pateikiamą informaciją ir remiantis gauta informacija priimti teisingus sprendimus. Taip pat įvertinti ir nustatyti tinkamą kapitalo struktūrą bei efektyviai valdyti apyvartinį kapitalą.

Studijų siekiniai

Gebėti skaityti įmonės finansinėse ataskaitose pateiktą informaciją.

Žinoti pagrindinius rodiklius, kurie leidžia analizuoti įmonės rezultatus ir priimti tinkamus sprendimus.

Įvertinti ir nustatyti tinkamą kapitalo struktūrą.

Žinoti kaip efektyviai valdyti apyvartinį kapitalą.

Metodai

Aktyvus auditorinis mokymasis, darbas grupėse ir individualiai, atvejo analizė

Literatūra, užduotys

Vernimmen, P., Quiry, P., Le Fur, Yann, 2022, Corporate Finance: theory and practice.

 

Praktinės užduotys (bus patikslintos užsiėmimų metu)

Lūžio taškas organizacijos kultūroje. Savasties praradimas ar galimybė atsinaujinti?

Organizacijos sąmoningumo vystymosi lygiai

bottom of page