top of page

iGrow Business

Vadovų verslo studijos

Smalsiam protui

Žingsnis

Darna

5

Dėstytojas

Lukas Mackevičius

Temos

Pagrindinės pokyčių vadybos sąvokos. ADKAR modelis. Geriausios pokyčių vadybos praktikos. Pokyčių vadybos modelis vadovui. Savęs paruošimas pokyčiams.

 

Pagrindiniai vadovo vaidmenys pokyčių metu (CLARC modelis). Savo gebėjimų įsivertinimas (skirta kiekvienam vadovui individualiai). Pokyčio pristatymas savo komandoms.

 

Pokyčio pristatymas savo komandoms (praktinių situacijų analizė). Pagalba ir palaikymas komandos nariams pokyčių metu.

 

Pasipriešinimo valdymas. Pokyčio įtvirtinimas ir šventimas. Modulio aptarimas ir esminės įžvalgos.

Modulis

Pokyčių valdymas ir įgyvendinimas

(angl. Change management).

Tikslas

Šis praktinis modulis skirtas ugdyti vadovų gebėjimą suprasti, valdyti pokyčius ir aktyviai vesti savo komandas per pokyčių procesą aktyvuojant specifinius vaidmenis.

Studijų siekiniai

Suprasti pagrindines pokyčių vadybos sąvokas. Susipažinti su geriausiomis pasaulinėmis pokyčių vadybos praktikomis.

 

Išmokti taikyti Prosci ADKAR® modelį darbui su savo komanda. Susipažinti ir išmokti praktikoje taikyti CLARC (žinutės siuntėjas, tarpininko, advokato, pasipriešinimo vadovo, trenerio) vaidmenis.

 

Gauti praktinius įrankius, skirtus darbui su komandos paruošimu ir vedimu per pokytį. Pritaikyti pristatytus įrankius konkretaus pokyčio kontekste.

Metodai

Darbas grupėse ir individualiai, aktyvus auditorinis mokymasis, modelių taikymas konkrečiose darbinėse situacijose, atrinktų tekstų skaitymas, diskusija, refleksijos rašymas, praktika

Literatūra, užduotys

ADKAR. Žinutės formavimo komandos nariams. Grįžtamojo ryšio forma. Individualaus komandos nario veiksmų plano forma. Vadovo pokyčių vadybos kompetencijų vertinimo testas. Pokyčio įtvirtinimo komandose patikros lapas. Pokyčiui reikalingo ugdymo įvertinimas.

Lūžio taškas organizacijos kultūroje. Savasties praradimas ar galimybė atsinaujinti?

Organizacijos sąmoningumo vystymosi lygiai

bottom of page