top of page

iGrow Business

Vadovų verslo studijos

Smalsiam protui

Žingsnis

Bendradarbiavimas

6

Dėstytojas

Jurgita Gaukštė

Temos

Organizacijų kultūros ir vertybių vystymas

Vertybių svarba organizacijos kultūrai

Vertybės – viena strateginių lyderystės funkcijų

Vertybėmis grįsta lyderystė

Organizacijos imunitetas pokyčiams: nuostatos, įsitikinimai, ribojančios/sabotažinės vertybės

Modulis

Vertybėmis grįsta lyderystė

Tikslas

Susipažinti su vertybių, kultūros bei lyderystės samprata pagal R. Barrett

- Vertybių pagalba geriau pažinti save bei savo lyderystę

- Susipažinti su vertybėmis grįstos lyderystės pasaulėžiūra

- Išmokti grįsti sprendimus bei elgseną vertybėmis

Studijų siekiniai

Susipažinsite su modeliais, padedančiais tirti bei kurti organizacijos kultūrą, vertybes:

- Sisteminis požiūris į organizacijos kultūrą ir vertybes

- R. Barrett 7 sąmoningumo lygių modelis bei vertybių samprata

- 7 lyderystės sąmoningumo lygiai

- Kiti modeliai: Immunity to Change modelis,  Robert Quinn & Kim Cameron Competing Values Framework,  Shalom Schwartz vertybių modelis.

 

Nauda dalyviams:

Dalyviai įgyja „akinius“, per kuriuos žiūrint atsiranda daugiau aiškumo, kas yra organizacijos vertybės bei kultūra ir kaip jas vystyti.

Pateikiami įmonių pavyzdžiai leidžia geriau suprasti vadovų vertybių ir elgsenos svarbą kuriant organizacijos kultūrą bei atpažinti, kokia lyderystė dominuoja dalyvių organizacijose.

Kiekvienas dalyvis atlieka R. Barrett asmeninį vertybių tyrimą, kurio dėka įsivardina vertybes bei suvokia poreikius, aktualius dabartiniame gyvenimo etape. Tai skatina keisti elgseną siekiant darnos tarp įsivaizduojamų ir realių vertybių, atveria galimybes asmeniniam augimui.

Dalyviai po mokymų geriau suvokia savo identitetą, jaučia daugiau pilnatvės ir prasmės gyvenime.

Atliktas lyderystės įsivertinimo testas didina savivoką ir numato kryptį tolimesniam lyderystės vystymui.

R. Barrett metodika gana gili ir asmeniška, reikalauja pastangų ir drąsos atsiverti, visų pirma sau. Tačiau už tai kiekvienas gauna atlygį – daugiau tiesos santykyje su savimi ir kitais. Lyderystėje nepaprastai svarbu sekti ir lydėti pirmiausia save, o po to kitus.

Metodai

Praktinės užduotys ir tyrimai:

- Gilinsitės į savo motyvacijos priežastis;

- Atliksite asmeninį vertybių tyrimą bei užduotis su vertybėmis;

- Atliksite lyderystės įsivertinimą, kurie jūsų lyderystės lygmenys labiausiai išreikšti, kuriems būsite linkę skirti mažiau dėmesio;

- Pasitelkiamos individualios ir grupinės užduotys;

- Turimus įrankius galėsite panaudoti savo darbe su komandomis.

 

„Barrett Values Center“ metodologija skirta vertybių, kultūros, lyderystės vystymui. Ją naudoja daugiau kaip 6000 organizacijų versle, valstybinėse institucijose, NVO sektoriuje; 90 šalių; daugiau kaip 50 kalbų. Mokymuose atliekami asmeniniai bei tarpasmeniniai pratimai, asmeninis vertybių tyrimas, lyderystės savęs vertinimo testas, lyderystės žaidimas, grįžtamasis ryšys iš kitų dalyvių, refleksija. Yra galimybė toliau gilinti savo žinias pasitelkus straipsnius bei knygas iš „Barrett Values Centre“.

 

Modulyje subalansuota teorinė medžiaga su praktinėmis užduotimis. Individualiai bei drauge su kitais mokymų dalyviais atliekamos praktinės užduotys padeda geriau įsisąmoninti teorinę medžiagą bei praplečia suvokimo ribas, atsiranda daugiau empatijos suprantant požiūrių įvairovę, ypatingai kalbant apie vertybes ir kultūrą.

Literatūra, užduotys

Asmeninis vertybių tyrimas

 

Individualus lyderystės įsivertinimas

 

Filmas „Green Book“

 

Jurgitos Gaukštės straipsniai ir podcastai kultūros, vertybių,

lyderystės tema.

 

Straipsniai:

R. Barrett 7 asmeninio sąmoningumo lygiai

R. Barrett 7 organizacijos sąmoningumo lygiai

Lūžio taškas organizacijos kultūroje. Savasties praradimas ar galimybė atsinaujinti?

Organizacijos sąmoningumo vystymosi lygiai

bottom of page