top of page

iGrow Business

Vadovų verslo studijos

Smalsiam protui

Žingsnis

Indėlis į ateitį

7

Dėstytojas

Inga Minelgaitė

Temos

Socialinis tvarumas: ateities kryptys

Tvarumas, kaip socialinė vertybė

Socialinis tvarumas ir atsparumas: organizacija

Socialinis tvarumas neapibrėžtumo sąlygomis

Socialinė licensija veikti: suinteresuotų grupių įtrauktis

Tvarumo orientacija ir atsparumas: vadovas

Modulis

Socialinis tvarumas: lyderis ir organizacija

Tikslas

Socialinio tvarumo krypčių ir esminių susijusių pokyčių suvokimas bei jų įgyvendinimo būdai  organizacijoje.

 

Modulio uždaviniai:

- dentifikuoti socialinio tvarumo iniciatyvų įgyvendinimo iššūkius įvairiuose organizacijos lygmenyse.

- Suvokti suinteresuotų grupių įtraukties principus. 

- Gebėjimas kurti į atsparumą fokusuotą organizacinę aplinką.

- Suvokti savo santykį su socialinio tvarumo dimensijomis ir jų įgyvendinimo intensyvumu.

Studijų siekiniai

Susipažinsite su socialinio tvarumo dimensijomis organizacijose ir konkrečiais į (socialinį) tvarumą orientuotų įmonių atvejais.

Analizuosime socialinio tvarumo prielaidų kontekstą (pvz. kultūrą) ir socialinio tvarumą neapibrėžtumo sąlygomis.

Taikysime suinteresuotų pusių įtraukimo modelį, nustatant įmonės socialinio tvarumo kryptis ir siekiant atsparumo.

Nagrinėsime vadovo tvarumo orientaciją, sekėjo-centriškos lyderystės naudą tvarumo strategijos įgyvendinime.

Metodai

išvažiuojamoji paskaita į Islandiją (field trip), literatūros analizė, video medžiaga, atvejo analizės, gerosios praktikos pavyzdžių analizė, refleksiją orientuoti mokymo metodai.

Literatūra, užduotys

Ingos Minelgaitės straipsniai ir kt.paruošta medžiaga

Atvejo analizė ir video medžiaga (pvz. Patagonia)

Filmas „Avatar“ (2009) arba „Avatar: The way of water“ (2022)

Lūžio taškas organizacijos kultūroje. Savasties praradimas ar galimybė atsinaujinti?

Organizacijos sąmoningumo vystymosi lygiai

bottom of page