top of page

iGrow Business

Vadovų verslo studijos

Smalsiam protui

Žingsnis

Vadovavimo kompetencijos

Dėstytojas

Renata Misevičienė

Temos

1. Lyderystės stiliai. Vadovavimas pagal situacinį modelį.

 

2. Komunikacija vadovo darbe: užduočių formulavimas ir paskyrimas darbuotojams.

 

3. Delegavimas, darbuotojų įgalinimas ir atsakomybės didinimas.

 

4. Veiklos monitoringas – darbo rezultatų valdymo priemonė. Auginanti grįžtamojo ryšio kultūra: kaip kurti efektyvius tarpasmeninius santykius, puoselėjant pasitikėjimu ir psichologiniu saugumu grįstą aplinką. Veiklos rezultatų aptarimo pokalbiai: svarba, dažnis, struktūra.

 

5. Darbuotojų motyvacija ir motyvavimas.

Modulis

Kasdienė vadovavimo praktika

(angl. Leading others).

Tikslas

Šis modulis skirtas susipažinti su vadovavimo samprata. Modulyje apžvelgiamos esminės vadovo funkcijos bei reikiamos kompetencijos kasdieniame darbe su savo komandos nariais: kaip tinkamai formuluoti ir deleguoti užduotis, suteikti konstruktyvią kritiką ir pozityvų grįžtamąjį ryšį bei motyvuoti komandą.

Studijų siekiniai

Padėti dalyviams suvokti jų, kaip vadovų, vaidmenį ir svarbą organizacijoje.

 

Supažindinti dalyvius su metodikomis kaip parinkti efektyvų vadovavimo stilių vadovaujamai komandai, kaip tinkamai suteikti grįžtamąjį ryšį, suprasti komandos narius motyvuojančius veiksnius ir parinkti tinkamas priemones, siekiant kurti efektyvius tarpasmeninius santykius, puoselėjant

pasitikėjimu ir psichologiniu saugumu grįstą aplinką.

 

Suteikti galimybę dalyviams įsivertinti savo vadovavimo komandai įgūdžius ir susidaryti nuoseklų tobulėjimo planą.

Metodai

Darbas grupėse ir individualiai, aktyvus auditorinis mokymasis, diskusijos, praktinės užduotys, praktika darbinėse situacijose.

 

Po sesijos:

Kiekvienas mokymo dalyvis išsirenka 2-3 konkrečius dalykus, kuriuos taikys grįžęs į darbo vietą.

Galimos užduotys po šios dalies: deleguojamų funkcijų ir darbų sąrašo sudarymas, konkrečių darbų perdavimas komandos nariui, grįžtamojo ryšio suteikimo pokalbiai pagal modulio medžiagą.

Literatūra, užduotys

Douglas Stone, Sheila Heen

2018

Grįžtamasis ryšys

Alma littera

Kim Scott

2019

Radical Candor

Macmillan USA

Tomas Misiukonis, Almanta Jakštaitė - Vinkuvienė

2017

Vadovas per 24 h

Vaga

Patrick Lencioni

2017

 

Svajonių komandos kūrimas

Alma littera

Lūžio taškas organizacijos kultūroje. Savasties praradimas ar galimybė atsinaujinti?

Organizacijos sąmoningumo vystymosi lygiai

bottom of page