top of page

iGrow Business

Vadovų verslo studijos

Smalsiam protui

Žingsnis

Vadovavimo kompetencijos

Dėstytojas

Renata Misevičienė

Temos

1. Vadovo vaidmuo.

Vadovavimo ir lyderystės samprata.

 

2. Vadovavimo sėkmės faktoriai.

Kokie šiuolaikiniai vadovai pasiekia geriausių rezultatų? Emocinė kompetencija vadovo darbe.

 

3. Autentiškumas. Kokios mano, kaip lyderio, stipriosios ir tobulintinos elgsenos?

Savęs pažinimas (savivoka/savimonė).

 

4. Atsparus lyderis: savęs valdymo įgūdžiai. Gynybinių reakcijų atpažinimas, analizė ir valdymas.

 

5.Įgalinantis lyderis. Kitų žmonių emocijų pažinimas ir tarpusavio santykiai. Empatija ir skirtingi jos lygiai. Savo komandos narių įgalinimas ir jų potencialo išlaisvinimas.

 

6. Asmeninis lyderystės įgūdžių įsivertinimas ir savęs tobulinimo veiksmų plano sukūrimas.

Modulis

Vadovo identitetas

(angl. Leading yourself)

Tikslas

Šis modulis skirtas asmeninei dalyvio kaip vadovo ir lyderio analizei. Modulio metu nagrinėjami pagrindiniai lyderystės aspektai, gilinamasi į vadovų elgesį įtakojančius faktorius, emocinės kompetencijos svarbą bei individualios elgsenos ir sėkmingos komunikacijos su darbuotojais niuansus.

Studijų siekiniai

Suteikti žinių apie sėkmingas lyderio elgsenas.

 

Padėti dalyviams suvokti jų kaip vadovų ir lyderių

vaidmenį ir svarbą organizacijoje.

 

Suteikti žinių apie emocinę kompetenciją, jos

sritis ir ugdymo galimybes.

 

Padėti studijų dalyviams geriau pažinti save, suprasti savo elgesio įtaką ir mokyti gebėti tinkamai išreikšti save, atrandant naujus elgesio modelius.

 

Taikant profesionalų, moksliniais tyrimais grįstą požiūrį ir metodikas, praktikuoti svarbiausius emocinės kompetencijos įgūdžius ir skatinti studijų dalyvius tobulėti asmeninėje ir tarpasmeninėje srityse.

Metodai

Darbas grupėse ir individualiai, aktyvus auditorinis mokymasis, diskusijos, praktinės užduotys, praktika darbinėse situacijose.

 

Po modulio:

Kiekvienas dalyvis išsirenka 2-3 konkrečius dalykus, kuriuos taikys grįžęs į darbo vietą. Įgarsina juos savo mokymo grupės kolegoms.

 

Galimos užduotys po šios dalies: gauti grįžtamąjį ryšį iš savo komandos narių, stebėti savo emocijas, mintis bei reakcijas, praktikuoti sąmoningai pasirinktą elgesį konkrečiose situacijose, atpažinti kolegų poreikius, ugdyti „emocinę klausą“ ir pan.

Literatūra, užduotys

Brené Brown

Dare to Lead

Random House Publishing Group

2018

..

Lūžio taškas organizacijos kultūroje. Savasties praradimas ar galimybė atsinaujinti?

Organizacijos sąmoningumo vystymosi lygiai

bottom of page